Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek Showroomov v tujini

Naložbo (Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek Showroomov v tujini) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naziv upravičenca:Ograje Kočevar
Obdobje trajanja operacije: (začetek/zaključek)30.9.2019-30.9.2020

Opis in cilji:

Z uspešno izvedbo operacije krepitve trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v  tujini smo realizirali načrtovano operacijo krepitve trženja blagovne znamke Ograje Kočevar na trgu Avstrije in izboljšali konkurenčno prednost pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu. Razvili smo višjo dodano vrednost, okrepili končne produkte na trgu Avstrije in izboljšali svoj položaj v konkurenčnem prostoru.

Rezultati operacije:

  • Poslovanje Ograj Kočevar na trgu Avstrije in nastop na Showroomu.
  • Dvig ustvarjenega prihodka Ograj Kočevar na trgu Avstrije.

www.eu-skladi.si