Pravno obvestilo

Podjetje Ograje Kočevar d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje k njeni ohranitvi in zaščiti.

Ograje Kočevar d.o.o. objavlja Pravno obvestilo z namenom informirati vas o načinih in možnostih zbiranja podatkov o vas in njihovi uporabi. Splošna struktura naše strani je takšna, da z običajno uporabo ne potrebuje dodatne identifikacije ali razkrivanja kakršnihkoli osebnih podatkov. Pravno obvestilo je berljivo in dostopno na naših spletnih straneh, povezava pa se nahaja v nogi vsake strani subjekta Ograje Kočevar d.o.o..

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov, pridobljenih preko spletnega mesta www.ograje.com ja za nas pomembno. Posvečamo mu veliko pozornosti v vseh svojih poslovnih odnosih. Spoštujemo zaupnost osebnih podatkov in ravnamo v skladu z določbami zakonodaje o varstvu podatkov.

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je podjetje : Ograje Kočevar d.o.o. Tovarniška cesta 11c SI – 3312 Prebold T:   +386 08 205 21 56 F:   +386  08 205 21 65 info@ograje.com

Zbiranje osebnih podatkov

Osebni podatek posameznika identificira z imenom, priimkom, telefonsko številko, naslovom elektronske pošte, navadnim naslovom. Podjetje Ograje Kočevar zbira osebne podatke v primeru  naročila na e-novice, povpraševanja preko spletnega mesta, naročila ogleda preko spletnega mesta. Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletne strani www.ograje.com za namen izvedbe nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila, razen če ni uporabnik spletne strani izrecno posebej privolil v kakšno drugačno obliko uporabe posredovanih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov in namen uporabe

Osebne podatke, pridobljene preko spletnega mesta www.ograje.com v celoti hranimo, varujemo in obdelujemo s strani podjetja Ograje Kočevar. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki kot upravljavec spletnega mesta ravnamo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z evropsko zakonodajo. Osebni podatki so zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali odkritjem s strani tretjih oseb. Osebnih podatkov podjetje Ograje Kočevar ne bo  uporabljalo v druge namene in jih brez izrecnega dovoljenja ne bodo posredovale tretjim osebam. Osebne podatke upravljavec uporablja zgolj za namene, za katere jih je posredoval uporabnik spletnega mesta.

Obrazec za povpraševanje

V obrazec za povpraševanje uporabnik vpiše  svoj e-naslov, ime in priimek, telefonsko številko, pošto  in poštno številko. Podjetje Ograje Kočevar osebne podatke potrebuje, da lahko odgovori na  vprašanja in povpraševanja. Upravljavec jamči in se obvezuje, da bo osebne podatke spoštoval in varoval kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Posredovanih podatkov upravljavec ne bo razkril tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bo uporabil zgolj v namen, s katerim so bili posredovani. Osebni podatki se hranijo za pripravo ponudbe in izvedbe naročila. Po izvedbi naročila podatke hranimo skladno s pravno podlago izpolnitve zakonskih obveznosti.

E-novice

V obrazec za e – novice uporabnik vpiše  svoj e-naslov. Podjetje Ograje Kočevar osebne podatke potrebuje, da naročniku na e- novice pošiljajo informacije o novostih v ponudbi. Upravljavec jamči in se obvezuje, da bo osebne podatke spoštoval in varoval kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Posredovane podatke upravljavec ne bo razkril tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bo uporabil zgolj v namen, s katerim so bili posredovani. Podatki o elektronski pošti se shranjujejo, dokler se od storitve obveščanja po e-pošti uporabnik ne odjavi.

Obrazec za naročila ogleda

V obrazec za naročilo ogleda uporabnik vpiše  svoj e-naslov, ime in priimek, telefonsko številko, pošto in poštno številko. Podjetje Ograje Kočevar osebne podatke potrebuje, da lahko izvede storitev ogleda.  Upravljavec jamči in se obvezuje, da bo osebne podatke spoštoval in varoval kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Posredovanih podatkov upravljavec ne bo razkril tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bo uporabil zgolj v namen, s katerim so bili posredovani. Osebni podatki se hranijo do izvedbe ogleda ter v nadaljevanju za pripravo ponudbe in izvedbe naročila. Po izvedbi naročila podjetje podatke hrani skladno s pravno podlago izpolnitve zakonskih obveznosti.

Pravica do obveščenosti, umika in izbrisa osebnih podatkov

Uporabnik ima od upravitelja pravico pisno zahtevati informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih upravljavec hrani. Poleg tega ima uporabnik v zvezi z uporabo svojih osebnih podatkov tudi pravico do popravka, izbrisa, preprečevanja ali omejitve obdelave. Vse navedene zahteve uporabnik uveljavlja pri upravljavcu. Zahtevek za dostop, popravek, izbris, preprečitev ali omejitev obdelave naslovi na elektronski naslov info@ograje.com. Uporabnik ima tudi pravico do vložitve ugovora in pritožbe pri organu za varstvo podatkov (Informacijski pooblaščenec).

Strani, ki jih pokriva pravno obvestilo

To Pravno obvestilo pokriva spletno mesto www.ograje.com

 

Avtorske pravice / copyright

Ograje Kočevar d.o.o. (če ni drugače navedeno) ima v lasti pravice na intelektualno lastnino, ki jo najdete na straneh www.ograje.com bodisi v HMTL datotekah, tekstovnem materialu, slikah, avdio/video posnetkih in ostali vsebini na strani. Ograje Kočevar d.o.o. vam dovoljuje uporabo (prikaz na vašem računalniku, tiskanje, prenos datotek, predvajanja zvočnih in video posnetkov, itd…) objavljene vsebine le v nekomercialne ali izobraževalne namene, kjer pa morate ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah.

Pridržki

Ograje Kočevar d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost, celovitost ali primernost podatkov, objavljenih na straneh www.ograje.com Ograje Kočevar d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti v povezavi z škodo nastalo z obiskom strani, za morebitne viruse, ki bi se prenesli k uporabnikom s te spletne strani. Ograje Kočevar d.o.o. ni odgovoren za občasno nedelovanje spletne strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe le-teh. Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino. V nobenem primeru ni mogoče podjetja Ograje Kočevar d.o.o., smatrati za odgovorno za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno in nenamerno škodo, ki je nastala z uporabo informacij in podatkov najdenih na strani www.ograje.com.

Spremembe vsebine “pravnega obvestila”

Občasno bomo spremenili vsebino strani »Pravno obvestilo«, zato vam priporočamo, da si to sekcijo večkrat ogledate in se seznanite z aktualno vsebino in s tem preprečite morebitne težave, nastale z uporabo našega spletnega mesta in vsebine na njej.

POLITIKA ZASEBNOSTI ZA OBISKOVALCE SPLETNE STRANI IN UPORABNIKE SPLETNE TRGOVINE OGRAJE KOČEVAR TER POGOJI POSLOVANJA NA SPLETU

Spletno mesto Ograje Kočevar upravlja podjetje Ograje Kočevar,  d.o.o. Tovarniška cesta 11, 3312 Prebold (v nadaljevanju: Ograje Kočevar; tudi izpeljanke »mi« ali »ponudnik«).

Ograje Kočevar d.o.o.
Tovarniška cesta 11c
SI-3312 Prebold
Slovenija

Telefon: 080 23 02
Email: info@ograje.com

Na zgoraj navedenih kontaktih, smo dosegljivi vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) med 7. in 17. uro ter ob sobotah med 8. in 12. uro.

Ta pravilnik o zasebnosti in splošnih pogojih podrobno pojasnjuje, kako uporabljamo osebne podatke, ki nam jih posredujete ob uporabi spletne strani in ob naročilu izdelkov, ki jih nudi spletna trgovina Ograje Kočevar.

1. SPLOŠNE OPREDELITVE

Nakup je zahtevek za naročilo enega ali več izdelkov preko spletne trgovine s strani uporabnika. Naročanje izdelkov v spletni trgovini na spletni strani www.ograje.com poteka vse dni v tednu, nepretrgoma (24/7), kar pomeni, da lahko opravite svoj nakup kadarkoli. Dostava nakupov, pa se vrši kot opredeljeno v nadaljevanju.

Ob naročanju v spletni trgovini Ograje Kočevar na spletni strani ograje.com, boste kot kupec (uporabnik) morali navesti sledeče podatke:

 1. veljaven e-poštni naslov;
 2. ime in priimek;
 3. GSM številko;
 4. naslov za dostavo blaga in izdajo fakture.

Pomembno je, da so navedeni podatki kupca pravilni, popolni in ažurni, saj v nasprotnem primeru nakupa ni mogoče izvesti in bo njegovo naročilo preklicano.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila).

2. VRSTE UPORABNIKOV

Pravico do nakupa v spletni trgovini imajo samo registrirani člani.

Ob registraciji v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove e-pošte, ter geslo, ki si ga določi sam. Če želi uporabnik naslov e-pošte ali geslo kadarkoli zamenjati z drugim, lahko to stori v svojem uporabniškem profilu.

3. KAJ SO OSEBNI PODATKI?

Osebni podatki so informacije, ki vas neposredno ali posredno določajo kot posameznika, pri čemer »posredno« pomeni v kombinaciji z drugimi informacijami, npr. z:vašim imenom, poštnim naslovom, e-poštnim naslovom, telefonsko številko, identifikacijsko številko, podatki o lokaciji ali drugimi identifikatorji.

4. KATERE OSEBNE PODATKE ZBIRAMO?

Če ste le obiskovalec spletnih strani Ograje Kočevar, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov. Če ste stopili v kontakt (npr. poslali povpraševanje ali izvedli spletni nakup), o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za odgovor ali izvršitev nakupa. Ti osebni podatki so:

 • ime in priimek;
 • kontaktni e-poštni naslov;
 • uporabniško ime;
 • kontaktni telefon;
 • IP naslov;
 • podatke za izdajo računa (ime in priimek, naslov in poštna številka ter davčna številka pravne osebe).

5. KAKO UPORABLJAMO (OBDELUJEMO) VAŠE OSEBNE PODATKE?

Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni zgolj za namen, zaradi katerega so bili posredovani. V podjetju Ograje Kočevar k varnosti podatkov pristopamo zelo resno. Uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in vzpostavili smo razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani. Naši pravilniki in postopki za zaščito informacij so tesno povezani s široko sprejetimi mednarodnimi standardi in se redno preverjajo ter po potrebi posodabljajo, da se skladajo z našimi poslovnimi potrebami, spremembami v tehnologiji in regulativnimi zahtevami. Dostop do vaših osebnih podatkov je dovoljen samo osebju, ponudnikom storitev, ki te podatke potrebujejo iz poslovnih razlogov (poslovni »need-to-know«), ali tistim, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela.

V primeru kršitve varnosti osebnih podatkov bomo v podjetju Ograje Kočevar sledili vsem relevantnim predpisom o kršitvi podatkov.

Če ste kupili izdelek Ograje Kočevar, se osebni podatki zbirajo in obdelujejo za sklenitev in izvajanje pogodbe, tj. za zagotovitev izvršitve nakupa ter obveščanje o dodatnih podrobnostih, morebitnih spremembah, dodatnih naročilih, navodilih za uporabo, garancijskih izjavah ter dostavo blaga.

V primeru naročila plačljive storitve na podlagi davčnih predpisov za pravilno izdajo računa pridobimo in obdelujemo še vaš naslov ter davčno številko pravnih oseb in samostojnih podjetnikov.

V primeru naročila na e-novice vaš posredovani e-poštni naslov in ime na podlagi soglasja obdelujemo z namenom splošnega obveščanja o vseh ugodnostih ter o povzetkih novic, člankov in novosti, ki so objavljene na spletnem mestu Ograje Kočevar.

Od prejemanja e-novic oz. obveščanja o novostih Ograje Kočevar se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo v prejetih sporočilih ali pisno na elektronski naslov info@ograje.com.

Pri registraciji v našo spletno trgovino pridobimo in obdelujemo vaš e-poštni naslov za potrebe registracije in potrditve istovetnosti oz. da ustvarimo vaš uporabniški profil, ki ga uporabljate za dostop do profila v spletni trgovini. Vaš uporabniški profil skupaj z vašim e-poštnim naslovom zbrišemo na vašo željo, ki nam jo lahko sporočite na info@ograje.com.

Ograje Kočevar se zavezujejo, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v spodaj navedenih primerih in če predpisi ne zapovedujejo drugače.

Vaše osebne podatke bomo razkril zgolj navedenim tretjim osebam ob spodaj napisanih pogojih, pri čemer bomo zagotovil, da bodo vaši osebni podatki obdelani, zaščiteni in preneseni v skladu z veljavnimi predpisi:

POSLOVNI PRENOSI

V povezavi s kakršnokoli reorganizacijo, statusnim preoblikovanjem, prodajo ali s kakršnimkoli drugim prenosom sredstev (pod skupnim imenom »poslovni prenosi«) bomo podatke prenesli v razumnem obsegu in kot bo potrebno za poslovni prenos, in sicer pod pogojem, da se sprejemna stranka zaveže k spoštovanju vaših osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Še naprej bomo zagotavljali zaupnost vseh osebnih podatkov in prizadete uporabnike obvestili, preden osebni podatki postanejo predmet drugega pravilnika o zasebnosti.

JAVNI ORGANI

Javnim organom bomo vaše osebne podatke razkrili samo v primerih, ko bo to zahtevala nacionalna zakonodaja ali pravo Evropske Unije. Ograje Kočevar se bodo npr. odzvale na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

6. ZAKONITI INTERES

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev ali naročnin nanje, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega delovanja našega sistema in storitev pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanje zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev.

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave.

7. NAKUP (NAROČILO) IN CENE

NAKUP, NAROČILO IN CENE

Kupoprodajna pogodba med podjetjem Ograje Kočevar in kupcem je v spletni trgovini sklenjena v trenutku, ko Ograje Kočevar kupcu pošljejo prvo elektronsko sporočilo o potrditvi njegovega naročila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za Ograje Kočevar kot za kupca.

Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku Ograje Kočevar in je potrošnikom na voljo na njihovo pisno zahtevo. Kopijo naročila pa prejmejo tudi na svoj e-poštni naslov.

ODSTOP OD POGODBE IN ZAMENJAVA ARTIKLOV

Skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) ima potrošnik pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov pravico, da v 15-ih dneh od prejema blaga obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Kupec mora blago vrniti v 30-ih dneh od prejema blaga.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga (strošek pošiljanja).Zahtevek se v navedenem roku pošlje na e-naslov info@ograje.com.

Če je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago v originalni embalaži, nerabljeno, nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati podjetju v 30-ih dneh po sporočilu iz prejšnjega odstavka, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno. Če vračate izdelke brez originalne embalaže ali je ta embalaža prekomerno uničena, oziroma če izdelek kaže znake uporabe, ki nakazujejo da je bil uporabljan dlje in pogosteje kot bi bilo potrebno da s preizkusom ugotovite vse njegove lastnosti, si pridržujemo pravico da zaračunamo odškodnino, ki jo ocenimo z zapisnikom ob vračilu izdelka. Naprošamo vas da izdelek po prevzemu odembalirate previdno, ter ga pazljivo preizkusite, tako da bi morebitno vračilo za vas potekalo brez odvečnih stroškov.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim ali specifičnim potrebam ali ki zaradi svoje narave ni primerno za vračiloV kolikor se odločite, da boste kupljeno blago vrnili ali zamenjali, ga pošljete nazaj in poslali vam bomo drug artikel (v primeru menjave). V tem primeru boste morali pokriti strošek pošiljanja pri vračanju pošiljke, kakor tudi strošek ponovnega pošiljanja novega blaga. Uporabnik ne krije sam stroškov pošiljanja v obe smeri v primerih, ko do zamenjave blaga pride zaradi stvarne napake na strani spletne trgovine. Kadar uporabnik želi zamenjati ali vrniti izdelek, lahko to stori preko katerekoli navadne ali hitre pošte na svoje stroške.

STVARNA NAPAKA

Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku. Kupec nam mora hkrati omogočiti pregled artikla.

Pravico do uveljavljanja stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

NAČINI PLAČILA

Spletna trgovina Ograje Kočevar omogoča naslednje načine plačila:

 • s plačilno oziroma kreditno kartico (Mastercard, Visa, Visa Electron, BA Maestro) preko spletne trgovine
 • Na prevzemnem mestu Ograje Kočevar (Tovarniška cesta 11, 3312 Prebold) je možno plačilo z gotovino ali s plačilno oziroma kreditno kartico (Activa, Mastercard, Visa, Visa Electron, BA Maestro).

Stroški pošiljanja in prevzema so podani ob koncu naročila in se obračunavajo glede na težo izbranih izdelkov. Možen pa je tudi osebni prevzem na sedežu podjetja v Preboldu. V tem primeru stroškov prevzema ni.

IZJAVA O VARSTVU PRENOSA OSEBNIH PODATKOV

Varstvo osebnih podatkov skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov Evropskega parlamenta in Sveta št. 2016/679 – Uredba in izvajanje Splošne uredbe o varstvu podatkov

WSPay kot izvajalec avtorizacije in plačil s kreditnimi karticami obravnava osebne podatke kot izvajalec obdelave in z njimi ravna skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov Evropskega parlamenta in Sveta št. 2016/679 in skladno s strogimi pravili Pravilnika PCI DSS L1 o varstvu vpisa in prenosa podatkov.

WSPay uporablja certifikat SSL z 256-bitno enkripcijo in kriptografski protokol TLS 1.2, ki je najvišja stopnja varstva pri vpisu in prenosu podatkov.

Osebni podatki, ki se uporabljajo za avtorizacijo in plačilo oziroma izpolnjevanje obveznosti po pogodbi ali na podlagi pogodbe, so zaupni.

WSPay ne obdeluje in ne uporablja osebnih podatkov, razen za izvajanje pogodbe o avtorizaciji in plačilu.

WSPay jamči za izpolnjevanje vseh zahtev, opredeljenih z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov za obdelovalce osebnih podatkov, predvsem pa za izvajanje vseh potrebnih tehničnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov, kar potrjuje s certifikatom PCI DSS L1.

DOSTAVA

Ograje Kočevar za dostavo na dom nudijo lastno ali storitve zunanjih logističnih izvajalcev. Običajni delovni čas dostave je vsak delovnik med 7. in 17. uro.

Ob nedeljah in praznikih se dostava naročenih izdelkov ne izvaja.

Dostava bo opravljena na naslov, ki ga bo v postopku nakupa določi uporabnik.

CENA DOSTAVE

Strošek dostave, se obračuna v spletni trgovini in je razviden iz kopije o naročilu.

ROK DOSTAVE

V spletni trgovini Ograje Kočevar, se trudimo, da naročeno blago pripravimo in dostavimo v najkrajšem možnem času, praviloma 2 do 5 delovnih dni za manjše trgovsko blago, ograjne panele in stebre iz zaloge.

V primeru manjka zalog se slednje dopolnjuje po okvirnih proizvodnih rokih povzetih v spodnji tabeli:

Izdelek spletne trgovine Okvirni proizvodni rok
Stebri in paneli RAL 7016 ali RAL 6005 do 10 kos pozicije 5 dni
Stebri in paneli RAL 7016 ali RAL 6005 do 30 kos pozicije 10 dni
Stebri in paneli RAL 7016 ali RAL 6005 nad 30 kos pozicije 14 dni
Stebri in paneli RAL 7035 ali RAL 7040 max 21 dni
Enokrilna vrata standardnih dimenzij RAL 7016 ali RAL 6005 5 dni

V primeru, da ste naročili blago, ki vam ga zaradi nepredvidljivih razlogov ne moremo dostaviti v dogovorjenem roku, vas o tem obvestimo preko posredovanih kontaktnih podatkov.

8. VAŠE PRAVICE V ZVEZI Z VAŠIMI OSEBNIMI PODATKI

Posamezniki lahko od nas zahtevate dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, imate pravici do ugovora obdelavi in prenosljivosti vaših osebnih podatkov.

Pravica do seznanitve: vedno imate pravico do seznanitve ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: (a) namene obdelave; (b) vrste zadevnih osebnih podatkov; (c) uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki; (d) predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; (e) kadar osebni podatki niso zbrani od vas vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

Pravica do popravka: imate pravico, da popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa: pravico imate doseči, da vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

(a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; (b) kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; (c) kadar obdelavi ugovarjate, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi; (d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

Pravica do omejitve obdelave: pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov:

(a) kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; (b) je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; (c) vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; (d) če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih podjetja, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

Kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.

Pravica do prenosljivosti podatkov: pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi ali se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora: kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki obdelavi kadarkoli ugovarjate.

Pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu: če o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo, imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

9. DOSTOP IN POPRAVEK VAŠIH OSEBNIH PODATKOV TER UVELJAVLJANJE DRUGIH PRAVIC

Kot uporabnik spletnega mesta Ograje Kočevar oz. kupec izdelkov Ograj Kočevar imate pravico da preverite ali Ograje Kočevar obdeluje osebne podatke o vas in do dostopa o osebnih podatkih, ki jih o vas hranimo oz. obdelujemo. Vedno lahko zahtevate, da se netočni osebni podatki o vas popravijo. V kolikor menite, da ne obstaja več upravičen razlog za nadaljnjo uporabo oz. obdelavo vaših osebnih podatkov nam to sporočite, vendar določenih osebnih podatkov, ki jih zbiramo na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost ne smemo zbrisati. Imate tudi pravico, da omejite uporabo vaših osebnih podatkov v primerih, ko oporekate točnosti osebnih podatkov, ko ocenite, da je obdelava nezakonita vendar ne želite izbrisa in ko osebni podatki niso več potrebni za namen obdelave potrebujete pa jih za uveljavitev pravnih zahtevkov. V primeru naročila na e-novice imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov.

Za morebitno uveljavljanje svojih opisanih pravic, vas prosimo, da nam svojo zahtevo posredujete pisno, preko elektronske pošte na naslov info@ograje.com. O vaši zahtevi vam bo odgovorna oseba  odgovorila v predpisanem roku 1 meseca. V primeru zapletenosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca, o čemer boste obveščeni.

10. HRAMBA

Ograje Kočevar hranijo osebne podatke, ki jih je prejel od vas do odjave od e-novic.

Ograje Kočevar hranijo podatke o svojih kupcih v skladu z zakonskimi in davčnimi predpisi, ki urejajo to področje. Po preteku zakonsko določenega roka jih izbrišemo. Na podlagi določb davčnih predpisov je podjetje zavezano hraniti račune, na katerih so osebni podatki kupca še 10 let po izvedbi nakupa.

Podjetje tudi ne bo izbrisalo tistih podatkov, ki jih potrebuje, da si zagotovi dokaz, da je podatke o osebi izbrisal (t.i. revizijska sled), in da hrani zapise o osebah, ki ne želijo, da jih Ograje Kočevar v prihodnje kontaktira. Ti podatki so e-mail naslov ter ime in priimek.

11. PIŠKOTKI

Ograje Kočevar na spletnem mestu uporablja “piškotke”- to so majhne datoteke, ki se ob obisku strani shranijo na vaš računalnik. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste “piškotke” sprejeli ali zavrnili.

Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani, ni pa sprejem piškotov pogoj za uporabo spletne strani Ograje Kočevar.

Več o piškotkih in njihovi uporabi si preberite v našem Pravilniku o piškotkih.

12. SPREMEMBA PRAVIL ZASEBNOSTI

Ograje Kočevar si pridržujejo pravico, da lahko po lastni presoji kadarkoli spremeni svojo politiko o zasebnosti in posodobi ter spremeni ta pravilnik o zasebnosti. Zato vam svetujemo, da ta pravilnik o zasebnosti redno pregledujete. Obvestili vas bomo  o spremembah teh Pravil zasebnosti po e-pošti le v primeru, da gre za bistvene spremembe, ki vplivajo na obdelavo osebnih podatkov.

13. KONTAKT

Če imate kakšno vprašanje o pravilniku o zasebnosti ali o podatkih, ki jih o vas hranimo, nam pišite na e-poštni naslov info@ograje.com.

TOP
080 23 02