Pravno obvestilo

Podjetje Ograje Kočevar d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje k njeni ohranitvi in zaščiti.

Ograje Kočevar d.o.o. objavlja Pravno obvestilo z namenom informirati vas o načinih in možnostih zbiranja podatkov o vas in njihovi uporabi. Splošna struktura naše strani je takšna, da z običajno uporabo ne potrebuje dodatne identifikacije ali razkrivanja kakršnihkoli osebnih podatkov. Pravno obvestilo je berljivo in dostopno na naših spletnih straneh, povezava pa se nahaja v nogi vsake strani subjekta Ograje Kočevar d.o.o..

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov, pridobljenih preko spletnega mesta www.ograje.com ja za nas pomembno. Posvečamo mu veliko pozornosti v vseh svojih poslovnih odnosih. Spoštujemo zaupnost osebnih podatkov in ravnamo v skladu z določbami zakonodaje o varstvu podatkov.

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je podjetje :

Ograje Kočevar d.o.o.
Tovarniška cesta 11c
SI – 3312 Prebold

T:   +386 08 205 21 56
F:   +386  08 205 21 65

info@ograje.com

Zbiranje osebnih podatkov

Osebni podatek posameznika identificira z imenom, priimkom, telefonsko številko, naslovom elektronske pošte, navadnim naslovom. Podjetje Ograje Kočevar zbira osebne podatke v primeru  naročila na e-novice, povpraševanja preko spletnega mesta, naročila ogleda preko spletnega mesta.

Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletne strani www.ograje.com za namen izvedbe nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila, razen če ni uporabnik spletne strani izrecno posebej privolil v kakšno drugačno obliko uporabe posredovanih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov in namen uporabe

Osebne podatke, pridobljene preko spletnega mesta www.ograje.com v celoti hranimo, varujemo in obdelujemo s strani podjetja Ograje Kočevar. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki kot upravljavec spletnega mesta ravnamo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z evropsko zakonodajo.
Osebni podatki so zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali odkritjem s strani tretjih oseb. Osebnih podatkov podjetje Ograje Kočevar ne bo  uporabljalo v druge namene in jih brez izrecnega dovoljenja ne bodo posredovale tretjim osebam. Osebne podatke upravljavec uporablja zgolj za namene, za katere jih je posredoval uporabnik spletnega mesta.

Obrazec za povpraševanje

V obrazec za povpraševanje uporabnik vpiše  svoj e-naslov, ime in priimek, telefonsko številko, pošto  in poštno številko. Podjetje Ograje Kočevar osebne podatke potrebuje, da lahko odgovori na  vprašanja in povpraševanja. Upravljavec jamči in se obvezuje, da bo osebne podatke spoštoval in varoval kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Posredovanih podatkov upravljavec ne bo razkril tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bo uporabil zgolj v namen, s katerim so bili posredovani. Osebni podatki se hranijo za pripravo ponudbe in izvedbe naročila. Po izvedbi naročila podatke hranimo skladno s pravno podlago izpolnitve zakonskih obveznosti.

E-novice

V obrazec za e – novice uporabnik vpiše  svoj e-naslov. Podjetje Ograje Kočevar osebne podatke potrebuje, da naročniku na e- novice pošiljajo informacije o novostih v ponudbi. Upravljavec jamči in se obvezuje, da bo osebne podatke spoštoval in varoval kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Posredovane podatke upravljavec ne bo razkril tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bo uporabil zgolj v namen, s katerim so bili posredovani. Podatki o elektronski pošti se shranjujejo, dokler se od storitve obveščanja po e-pošti uporabnik ne odjavi.

Obrazec za naročila ogleda

V obrazec za naročilo ogleda uporabnik vpiše  svoj e-naslov, ime in priimek, telefonsko številko, pošto in poštno številko. Podjetje Ograje Kočevar osebne podatke potrebuje, da lahko izvede storitev ogleda.  Upravljavec jamči in se obvezuje, da bo osebne podatke spoštoval in varoval kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Posredovanih podatkov upravljavec ne bo razkril tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bo uporabil zgolj v namen, s katerim so bili posredovani. Osebni podatki se hranijo do izvedbe ogleda ter v nadaljevanju za pripravo ponudbe in izvedbe naročila. Po izvedbi naročila podjetje podatke hrani skladno s pravno podlago izpolnitve zakonskih obveznosti.

Pravica do obveščenosti, umika in izbrisa osebnih podatkov

Uporabnik ima od upravitelja pravico pisno zahtevati informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih upravljavec hrani. Poleg tega ima uporabnik v zvezi z uporabo svojih osebnih podatkov tudi pravico do popravka, izbrisa, preprečevanja ali omejitve obdelave. Vse navedene zahteve uporabnik uveljavlja pri upravljavcu. Zahtevek za dostop, popravek, izbris, preprečitev ali omejitev obdelave naslovi na elektronski naslov info@ograje.com. Uporabnik ima tudi pravico do vložitve ugovora in pritožbe pri organu za varstvo podatkov (Informacijski pooblaščenec).

Strani, ki jih pokriva pravno obvestilo

To Pravno obvestilo pokriva spletno mesto www.ograje.com

Avtorske pravice / copyright

Ograje Kočevar d.o.o. (če ni drugače navedeno) ima v lasti pravice na intelektualno lastnino, ki jo najdete na straneh www.ograje.com bodisi v HMTL datotekah, tekstovnem materialu, slikah, avdio/video posnetkih in ostali vsebini na strani.

Ograje Kočevar d.o.o. vam dovoljuje uporabo (prikaz na vašem računalniku, tiskanje, prenos datotek, predvajanja zvočnih in video posnetkov, itd…) objavljene vsebine le v nekomercialne ali izobraževalne namene, kjer pa morate ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah.

Pridržki

Ograje Kočevar d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost, celovitost ali primernost podatkov, objavljenih na straneh www.ograje.com

Ograje Kočevar d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti v povezavi z škodo nastalo z obiskom strani, za morebitne viruse, ki bi se prenesli k uporabnikom s te spletne strani.

Ograje Kočevar d.o.o. ni odgovoren za občasno nedelovanje spletne strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe le-teh.

Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

V nobenem primeru ni mogoče podjetja Ograje Kočevar d.o.o., smatrati za odgovorno za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno in nenamerno škodo, ki je nastala z uporabo informacij in podatkov najdenih na strani www.ograje.com.

Spremembe vsebine “pravnega obvestila”

Občasno bomo spremenili vsebino strani »Pravno obvestilo«, zato vam priporočamo, da si to sekcijo večkrat ogledate in se seznanite z aktualno vsebino in s tem preprečite morebitne težave, nastale z uporabo našega spletnega mesta in vsebine na njej.

TOP
0