Priprava ograjne trase

08.10.2018

Priprava ograjne trase je neposredno pogojena s situacijo terena, s katerim se soočamo na posameznem  objektu. Ločiti moramo teren, kjer se bodo stebri ograjnega sistema točkovno betonirali v zemljino in teren, na katerem bo oz. je že pripravljen betonski podporni zid, na katerega bomo stebre ograjnega sistema vijačili.

Za izdelavo betonskega podpornega zidu se odjemalci odločajo predvsem takrat, ko je prisotna želja po dodatni razmejitvi prostora oz. dodani funkcionalnosti ograjnega sistema. Vodoravni betonski podporni zidovi so tudi najprimernejša rešitev za ograjne sisteme po naročilu.

Priprava ograjne trase za vijačenje

Za pripravo betonskega podpornega zidu, na katerega se stebri ograjnega sistema vijačijo, se odjemalci odločajo predvsem v primerih, ko betonski podpori zid služi dodatni razmejitvi, ko je prisotna želja po dodatni ureditvi okolice, ko je potrebna dodatna izravnava ograjne trase ali pa gre za ograjni sistem iz razreda Premium ali Dizajn.

Izdelava betonskega podpornega zidu

Betonski podporni zidovi se lahko razlikujejo tako dimenzijsko kot tudi na način izdelave. Pomemben vidik pa so tudi zahteve posameznega ograjnega sistema.

Betonski podporni zid na vodoravnih terenih

Betonski podporni zidovi se na vodoravnih terenih izdelajo tako, da so poravnani z nivojem zemljine oz. je vrh betonskega podpornega zidu nad zemljino. V kolikor se odločite za izdelavo s končnim nivojem nad zemljino, je višino tega priporočljivo uskladiti z želeno končno višino ograjnega sistema. Priporočamo, da se predhodno posvetujete o standardnih višinah ograjnih sistemov, predstavljenih znotraj poglavij  »Dimenzije in tehnične karakteristike«, saj izdelava ograjnega sistema nestandardne višine vpliva na vrednost investicije.

Širina betonskega podpornega zidu

Potrebna širina betonskega podpornega zidu se razlikuje glede na tip želenega ograjnega sistema. Za standardizirane ograjne sistem do višine h=2060mm, ki se na vijačijo s pomočjo na stebre varjenih ploščic dimenzij do 150x150mm, zadostuje širina 200mm. V kolikor je vaš ograjni sistem sestavljen iz avtomatiziranih dvokrilnih vrat, je za montažo ograjnega sistema potrebna izdelava armirano betonskega temelja širine vsaj 250mm.

Statika betonskega podpornega zidu

Priporočamo, da se s strokovnim izvajalcem predhodno posvetujete glede statičnega vidika izdelave betonskega podpornega zidu, globine izdelave in potrebne širine glede na lastnosti zemljine, v katero betonski podporni zid vgrajujemo.

Tereni z višinskim padcem

Na terenih z višinskim padcem, je potrebno za izdelavo betonskega podpornega zidu predvideti vodoraven  zid po celotni ograjni trasi ali vodoraven betonski podporni zid s stopnicami oziroma višinskimi preskoki.

Vodoraven betonski podporni zid

Vodoraven betonski podporni zid po celotni ograjni trasi je za izdelavo in montažo ograjnega sistema najprimernejša rešitev. Njegova prednost je možnosti uporabe standardnih ograjnih elementov, pri tem je vrednost investicije v ograjni sistem najbolj ugodna.

Vodoraven betonski podporni zid s stopnicami

To je najprimernejši način v primeru padca terena. Omogoča uporabo standardnih ograjnih elementov in daljših stebrov. To je cenovno najugodnejša različica v primeru terena pod naklonom. Pri izdelavi betonskega podpornega zidu moramo biti posebej pozorni na skladnost dolžine posameznih segmentov z dimenzijami, potrebnimi za postavitev izbranega ograjnega sistema. V primeru, da ta element zanemarimo, se lahko vrednost ograjnega sistema zaradi nezmožnosti uporabe standardnega ograjnega materiala poveča.

Betonski podpori zid izdelan po naklonu terena

Ta tip zidu, še posebej, če je izdelan pod različnimi nakloni, terja največ razmisleka o izdelavi in montaži ograjnega sistema. To je za izdelavo in montažo ograjnega sistema najmanj primeren betonski temelj. Z večjim naklonom se manjšajo možnosti izdelave različnih tipov ograjnih sistemov. Zaradi majhne možnosti uporabe standardnega ograjnega materiala, je lahko vrednost investicije v ograjni sistema znatno višja.